Excel praca z danymi, sortowanie, filtrowanie i tabele przestawne

1. Informacje wstępne – powtórzenie podstaw z obsługi Excela

 • Podstawowe pojęcia
 • Aktywna komórka
 • Kolumny i wiersze
 • Operacje na arkuszach
 • Własne nazwy komórek
 • Skróty klawiszowe
 • Typy danych
 • Listy danych
 • Problem pustych wierszy i kolumn
 • Sortowanie
 • Filtrowanie
 • Wyszukiwanie i zamiana
 • Opcje wklejania
 • Formatowanie komórek
 • Tworzenie tabel
 • Widok

2. Przegląd popularnych i przydatnych funkcji

 • Funkcje statystyczne
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje wyszukiwania
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje daty

3. Adresowanie mieszane i bezwzględne

 • Adresowanie wielowymiarowe
 • Operatory
 • Działania arytmetyczne
 • Funkcja vs formuła
 • Schemat funkcji
 • „Interpunkcja” formuł

Dalsze etapy

4. Rozpoznawanie i właściwa interpretacja podstawowych błędów związanych
z użyciem formuł

5. Sumy częściowe

6. Formuły zagnieżdżone
Funkcja jeżeli z wieloma warunkami logicznymi
Jak stosować wielokrotnie funkcję jeżeli w tej samej formule?

 

7. Tabele przestawne – narzędzie BI do analizy danych

 • Pola i obszary tabeli przestawnej
 • Ustawienia pola wartości
 • Podsumowanie w kolumnach i wierszach
 • Formatowanie warunkowe w kolumnie tabeli przestawnej
 • Filtry vs fragmentatory
 • Oś czasu
 • Grupowanie danych
  • Grupowanie daty
  • Grupowanie wartości liczbowych
  • Grupowanie tekstu
 • Pola obliczeniowe
 • Generowanie kilkunastu raportów za pomocą strony filtru raportu
 • Zmiana źródła danych w tabeli przestawnej
 • Style tabeli przestawnej, tworzenie własnego stylu
 • Dopasowanie układu raportu tabeli przestawnej
 • Połączenia raportów
 • Wykres przestawny
 • Odświeżanie raportu

Power Pivot - narzędzie BI

1. Informacje wstępne – powtórzenie podstaw z obsługi Excela

 • Podstawowe pojęcia
 • Aktywna komórka
 • Kolumny i wiersze
 • Operacje na arkuszach
 • Własne nazwy komórek
 • Skróty klawiszowe
 • Typy danych
 • Listy danych
 • Problem pustych wierszy i kolumn
 • Sortowanie
 • Filtrowanie
 • Wyszukiwanie i zamiana
 • Opcje wklejania
 • Formatowanie komórek
 • Tworzenie tabel
 • Widok

2. Przegląd popularnych i przydatnych funkcji

 • Funkcje statystyczne
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje wyszukiwania
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje daty

3. Adresowanie mieszane i bezwzględne

 • Adresowanie wielowymiarowe
 • Operatory
 • Działania arytmetyczne
 • Funkcja vs formuła
 • Schemat funkcji
 • „Interpunkcja” formuł

Dalsze etapy

4. Rozpoznawanie i właściwa interpretacja podstawowych błędów związanych
z użyciem formuł

5. Sumy częściowe

6. Formuły zagnieżdżone
Funkcja jeżeli z wieloma warunkami logicznymi
Jak stosować wielokrotnie funkcję jeżeli w tej samej formule?

 

7. Tabele przestawne – narzędzie BI do analizy danych

 • Pola i obszary tabeli przestawnej
 • Ustawienia pola wartości
 • Podsumowanie w kolumnach i wierszach
 • Formatowanie warunkowe w kolumnie tabeli przestawnej
 • Filtry vs fragmentatory
 • Oś czasu
 • Grupowanie danych
  • Grupowanie daty
  • Grupowanie wartości liczbowych
  • Grupowanie tekstu
 • Pola obliczeniowe
 • Generowanie kilkunastu raportów za pomocą strony filtru raportu
 • Zmiana źródła danych w tabeli przestawnej
 • Style tabeli przestawnej, tworzenie własnego stylu
 • Dopasowanie układu raportu tabeli przestawnej
 • Połączenia raportów
 • Wykres przestawny
 • Odświeżanie raportu Wstęp

   

   Włączanie dodatku

  Importowanie danych

   Z Excela

   Z tekstu

   Z Accessa

   Tworzeni relacji

   Zarządzanie danymi

  Język DAX

   Wprowadzenie

   Podstawowe funkcje

   Funkcje relacyjne

   Przykłady

   Iteratory

   Tabela z parametrami

   Funkcja Calculate

   Przykłady zastosowania

   Wskaźniki KPI

   Grupowanie

   Tabela i wykres przestawny

Excel podstawowy

1. Praca z arkuszem

·        Adresy komórek

·        Wprowadzanie i edycja danych w arkuszu

·        Usuwanie formatowania

·        Kopiowanie i wklejanie

·        Wypełnianie serią

·        Polecenie znajdź zamień

·        Zaznaczanie komórek

·        Przenoszenie zawartości komórek

·        Domyślna liczba arkuszy w skoroszycie

·        Modyfikacja szerokości i wysokości kolumn i wierszy

·        Formatowanie komórek

·        Formatowanie czcionki

·        Formaty liczb

·        Obramowanie i cieniowanie komórek

·        Wyrównanie komórek

2. Komentarze

·        Wstawianie, edycja, usuwanie

3. Formuły i funkcje

·        Podstawowe działania matematyczne

·        Adresowanie komórek – względne, bezwzględne

·        Kopiowanie formuł

·        Podstawowe funkcje podsumowujące (SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, ILE.NIEPUSTYCH)

·        Formuły warunkowe – funkcja JEŻELI

·        Funkcje związane z datami i czasem – DZIŚ, TERAZ, DATA, CZAS

·        Funkcje tekstowe

·        Narzędzie tekst jako kolumny

4. Wykresy jako graficzna interpretacja danych

·        Tworzenie wykresów

·        Zmiana zakresu danych

·        Dodawanie komponentów wykresów

·        Modyfikowanie elementów wykresów

·        Formatowanie wykresu

·        Filtrowanie wykresów

5. Sortowanie i filtrowanie danych

·        Odpowiednie przygotowanie danych

·        Szybkie sortowanie

·        Sortowanie niestandardowe

·        Filtrowanie za pomocą wyszukiwarki

·        Filtry liczb, tekstu i dat

6. Tabele – Tworzenie automatycznej tabeli

·        Dodawanie kolumn w tabeli Wstawianie wiersza podsumowania

·        Formatowanie tabeli Wady i zalety automatycznej tabeli

7. Formatowanie warunkowe

·        Formatowanie komórek zawierających dany tekst lub określone wartości

8. Praca na wielu arkuszach

·        Dodawanie i usuwanie arkuszy

·        Zmiana nazwy arkuszy oraz ich koloru

·        Grupowe modyfikowanie danych

9. Drukowanie

·        Orientacja strony

·        Numerowanie stron

·        Wyrównanie elementów na stronie

·        Marginesy

·        Drukowanie wykresów

 

 

Excel w działach HR

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel
  1. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  2. Wklejanie specjalne
  3. Malarz formatów
  4. Narzędzie znajdź i zamień
  5. Seria danych
  6. Typy danych
  7. Skróty klawiszowe przyspieszające pracę
  8. Tablica – tworzenie tabeli automatycznej
 2. Funkcje i formuły
  1. Funkcja vs formuła
  2. Schemat funkcji
  3. Operatory
  4. Działania arytmetyczne
  5. Adresowanie względne, mieszane, bezwzględne i wielowymiarowe
 3. Przegląd popularnych i przydanych funkcji
  1. Funkcja logiczna jeżeli z wieloma warunkami logicznymi (z użyciem wewnętrznej funkcji oraz & lub)
  2. Funkcje matematyczne i statystyczne (suma.jeżeli, licz.jeżeli, licz.warunki, suma.warunków, średnia, min, max, ile.niepustych, licz.puste itp.)
  3. Funkcje wyszukiwania (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, wyszukaj)
  4. Funkcje daty (dzień,roboczy, dni.robocze, data.różnica, dzień.tyg, dziś, teraz, dzień, miesiąc, rok, data, czas) wyliczanie dni urlopowych, różnica dni między datami, długość trwania projektu itp..
  5. Funkcje tekstowe (konkatenacja, złącz.teksty, lewy, prawy, fragment.tekstu) 
 4. Tabele przestawne – narzędzie Business Intelligence do analizy danych
  1. Pola i obszary tabeli przestawnej
  2. Ustawienia pola wartości (np. zamiana wartości na procenty)
  3. Podsumowanie w kolumnach i wierszach (np. zmiana sumy wartości na licznik, średnią, minimum i maksimum)
  4. Grupowanie danych
  5. Dodatkowe pola obliczeniowe
  6. Połączenia raportów i odświeżanie raportu
 5. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń między nimi
  1. Operacje na arkuszach, kolumnach i wierszach
 6. Narzędzie „Przejdź do”
  1. Kopiowanie zakresu bez ukrytych wierszy (tylko widoczne komórki)
  2. Automatyczne wypełnianie pustych komórek
  3. Formatowanie tylko wypełnionych komórek
 7. Narzędzie Sumy częściowe
 8. Konsolidacja danych
 9. Ochrona arkusza i skoroszytu
 10. Analiza i wyszukiwanie danych
  1. Sortowanie proste i zaawansowane opcje
  2. Wielopoziomowe sortowanie danych
  3. Narzędzie Autofiltr
  4. Filtrowanie z użyciem symobli: *, ?
  5. Filtr niestandardowy
 11. Formatowanie warunkowe
  1. Formatowanie danych na podstawie określonego tekstu, wartości, daty
  2. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem funkcji
  3. Zestawy ikon, paski danych, skale kolorów
  4. Reguły wyróżniania komórek, reguły pierwszych ostatnich, zarządzanie regułami (dzień opieki nad dzieckiem zdrowym)
 12. Tworzenie i edycja wykresów
  1. Rodzaje wykresów, zmiana zakresu danych
  2. Projektowanie i formatowanie wykresów
  3. Wykres z dwiema osiami
 13. Drukowanie
 14. Podsumowanie szkolenia

Microsoft Excel średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych –2 dni

1.Informacje wstępne – powtórzenie podstaw z obsługi Excela

 • Podstawowe pojęcia
 • Aktywna komórka
 • Kolumny i wiersze
 • Operacje na arkuszach
 • Własne nazwy komórek
 • Skróty klawiszowe
 • Typy danych
 • Listy danych
 • Problem pustych wierszy i kolumn
 • Sortowanie
 • Filtrowanie
 • Wyszukiwanie i zamiana
 • Opcje wklejania
 • Formatowanie komórek
 • Tworzenie tabel
 • Widok
 1. Przegląd popularnych i przydatnych funkcji
  • Funkcje statystyczne
  • Funkcje matematyczne
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcje wyszukiwania
  • Funkcje logiczne
  • Funkcje daty

 

 1. Adresowanie mieszane i bezwzględne
  • Adresowanie wielowymiarowe
  • Operatory
  • Działania arytmetyczne
  • Funkcja vs formuła
  • Schemat funkcji
  • „Interpunkcja” formuł
 2. Rozpoznawanie i właściwa interpretacja podstawowych błędów związanych
  z użyciem formuł
 3. Sumy częściowe
 4. Formuły zagnieżdżone
  Funkcja jeżeli z wieloma warunkami logicznymi
  Jak stosować wielokrotnie funkcję jeżeli w tej samej formule?
 5. Tabele przestawne – narzędzie BI do analizy danych
  • Pola i obszary tabeli przestawnej
  • Ustawienia pola wartości
  • Podsumowanie w kolumnach i wierszach
  • Formatowanie warunkowe w kolumnie tabeli przestawnej
  • Filtry vs fragmentatory
  • Oś czasu
  • Grupowanie danych
   • Grupowanie daty
   • Grupowanie wartości liczbowych
   • Grupowanie tekstu
  • Pola obliczeniowe
  • Generowanie kilkunastu raportów za pomocą strony filtru raportu
  • Zmiana źródła danych w tabeli przestawnej
  • Style tabeli przestawnej, tworzenie własnego stylu
  • Dopasowanie układu raportu tabeli przestawnej
  • Połączenia raportów
  • Wykres przestawny

Odświeżanie raportu

Ms Excel Tabele przestawne

1.Prawidłowości odnośnie tworzenia baz danych

 1. Narzędzie tabela danych
 2. Tworzenie wykresów
 3. Tabele przestawne – narzędzie BI do analizy danych
 4. Pola i obszary tabeli przestawnej
  • Ustawienia pola wartości
  • Podsumowanie w kolumnach i wierszach
 5. Formatowanie warunkowe w kolumnie tabeli przestawnej
 6. Filtry vs fragmentatory
  1. Oś czasu
  2. Połączenia raportów
 1. Grupowanie danych
  1. Grupowanie daty
  2. Grupowanie wartości liczbowych
  3. Grupowanie tekstu
 2. Pola obliczeniowe
 3. Elementy obliczeniowe
 4. Generowanie kilkunastu raportów za pomocą strony filtru raportu
  1. Zmiana źródła danych w tabeli przestawnej
 5. Style tabeli przestawnej, tworzenie własnego stylu
 6. Dopasowanie układu raportu tabeli przestawnej
 7. Wykres przestawny
  1. Odświeżanie raportu
 8. Praca na praktycznych przykładach
  1. tworzenie analizy w oparciu o kilka tabel i łączenie je ze sobą
  2. ustalanie relacji, klucza głównego
  3. wykorzystywanie funkcji WEŹDANETABELI
  4. czyszczenia cashe pól tabeli przestawnej,

Excel zaawansowany


  1. 1. Przegląd popularnych i przydanych funkcji

   a.      Funkcja logiczna jeżeli z wieloma warunkami logicznymi (z użyciem wewnętrznej funkcji oraz & lub)

   b.       Funkcje matematyczne i statystyczne (suma.jeżeli, licz.jeżeli, licz.warunki, suma.warunków, średnia, min, min.k, max.k max, ile.niepustych, licz.puste, zaokr, zaokr,góra, zaokr.dół itp.)

   c.      Funkcje wyszukiwania (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, wyszukaj, x.wyszukaj, indeks, podaj.pozycję)

   d.       Funkcje daty (dzień,roboczy, dni.robocze, data.różnica, dzień.tyg, dziś, teraz, dzień, miesiąc, rok, data, czas, tekst, num.tyg)

   e.      Funkcje tekstowe (konkatenacja, złącz.teksty, połącz.teksty, lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, znajdź, podstaw, usuń zbędne odstępy, litery.wielkie, litery.małe, z.wielkiej.litery i inne) 

   f.       Funkcje informacyjne (czy.bł, czy.błąd, jeżeli.błąd, jeżeli.nd i inne)

   g.      Składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie funkcji

    

   2.       Tabele przestawne – narzędzie Business Intelligence do analizy danych

   a.       Pola i obszary tabeli przestawnej

   b.      Ustawienia pola wartości (np. zamiana wartości na procenty)

   c.       Podsumowanie w kolumnach i wierszach (np. zmiana sumy wartości na licznik, średnią, minimum i maksimum)

   d.      Formatowanie warunkowe (kolorowanie komórek na podstawie wartości)

   e.      Filtry vs fragmentatory

   f.       Grupowanie danych

   g.      Dodatkowe pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe

   h.       Połączenia raportów i ich odświeżanie

   i.         Wykres przestawny

   j.        Dodatek power pivot

   k.      Tworzenie tabel przestawnych z kilku tabel

   l.        Tworzenie relacji między tabeli, dodawanie danych do modelu danych

   3.      Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń między nimi

   a.       Operacje na arkuszach, kolumnach i wierszach

   4.      Narzędzie „Przejdź do”

   a.      Kopiowanie zakresu bez ukrytych wierszy (tylko widoczne komórki)

   b.      Automatyczne wypełnianie pustych komórek

   c.      Formatowanie tylko wypełnionych komórek

   5.      Funkcje bazodanowe

   a.      Funkcje Bd.suma, Bd.max, Bd.min, Bd.ile.rekordów, Bd.ilerekordów.A, bd.średnia,

   6.      Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń między nimi

   a.      Konsolidacja arkuszy

   b.      Konsolidacja skoroszytów

    

   7.      Sumy częściowe

   a.      Tworzenie sum częściowych

   b.      Zastosowanie sum częściowych

   c.      Tworzenie zagnieżdżonych sum częściowych

   d.      Kopiowanie raportów sum częściowych

   e.      Korzystanie z mechanizmu sum częściowych jako funkcji – przykłady zastosowania

    

   8.      Ochrona arkusza i skoroszytu

   a.      Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł

   b.      Ochrona arkusza z opcją edycji poszczególnych zakresów

   c.      Ochrona formuł

   9.      Filtry zaawansowane

   a.      Filtry zaawansowane zasady tworzenia

   b.      Stosowanie warunków filtra

   c.      Filtry zależne od formuł i funkcji

   10.   Poprawność danych

   a.      Walidacja liczbowa, tekstowa

   b.      Niestandardowe tworzenie poprawności danych

   c.      Listy wartości

   d.      Dynamiczne listy wartości

   11.   Menedżer nazw

   a.      Reguły nadawania nazw zakresom

   b.      Sposoby tworzenie nazw

   c.      Edycja i usuwania nazw

   12.   Formatowanie warunkowe

   a.      Formatowanie danych na podstawie określonego tekstu, wartości, daty

   b.      Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem funkcji

   c.      Zestawy ikon, paski danych, skale kolorów

   d.      Reguły wyróżniania komórek, reguły pierwszych ostatnich, zarządzanie regułami

   13.   Dodatek Power Query  – import danych

   a.      Import z plików: CSV, Excel, XML, Folderu, Access, stron www.

   b.      Porównywanie danych z różnych zaresów

   c.      Aktualizacja danych z kilku plików w 1 tabeli

   14.   Makropolecenia

   a.      Nagrywanie i uruchamianie makr – bezpieczeństwo makr

   b.      Przypisywanie makr do przycisków

   c.      Modyfikacja i usuwanie makr

   d.      Pisanie kodu makra

Microsoft Excel przydatne funkcje i raporty – poziom średniozaawansowany – 2 dni

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel

  ·        Autodopasowanie szerokości kolumn i wierszy

  ·        Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane

  ·        Wklejanie specjalne

  ·        Malarz formatów

  ·        Narzędzie znajdź i zamień

  ·        Seria danych

  ·        Typy danych

  ·        Skróty klawiszowe przyspieszające pracę

  ·        Tablica – tworzenie tabeli automatycznej

  2. Funkcje i formuły

  ·        Funkcja vs formuła

  ·        Schemat funkcji

  ·        Operatory

  ·        Działania arytmetyczne

  ·        Adresowanie względne, mieszane, bezwzględne i wielowymiarowe

  3. Przegląd popularnych i przydanych funkcji

  ·        Funkcja logiczna jeżeli z wieloma warunkami logicznymi (z użyciem wewnętrznej funkcji oraz & lub)

  ·        Funkcje matematyczne i statystyczne (suma.jeżeli, licz.jeżeli, licz.warunki, suma.warunków, średnia, min, max, ile.niepustych, licz.puste itp.)

  ·        Funkcje wyszukiwania (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, wyszukaj, x.wyszukaj)

  ·        Funkcje daty (dzień,roboczy, dni.robocze, data.różnica, dzień.tyg, dziś, teraz, dzień, miesiąc, rok, data, czas)

  ·        Funkcje tekstowe (konkatenacja, złącz.teksty, lewy, prawy, fragment.tekstu)

  4. Tabele przestawne – narzędzie Business Intelligence do analizy danych

  ·        Pola i obszary tabeli przestawnej

  ·        Ustawienia pola wartości (np. zamiana wartości na procenty)

  ·        Podsumowanie w kolumnach i wierszach (np. zmiana sumy wartości na licznik, średnią, minimum i maksimum)

  ·        Filtry vs fragmentatory

  ·        Grupowanie danych

  ·        Dodatkowe pola obliczeniowe

  ·        Połączenia raportów i odświeżanie raportu

  5. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń między nimi

  ·        Operacje na arkuszach, kolumnach i wierszach

  6. Narzędzie „Przejdź do”

  ·        Kopiowanie zakresu bez ukrytych wierszy (tylko widoczne komórki)

  ·        Automatyczne wypełnianie pustych komórek

  ·        Formatowanie tylko wypełnionych komórek

  7. Narzędzie Sumy częściowe

  8. Ochrona arkusza i skoroszytu

  9. Analiza i wyszukiwanie danych

  ·        Sortowanie proste i zaawansowane opcje

  ·        Wielopoziomowe sortowanie danych

  ·        Narzędzie Autofiltr

  ·        Filtrowanie z użyciem symobli: *, ?

  ·        Filtr niestandardowy i zaawansowany

   

   

  10. Tworzenie i edycja wykresów

  ·        Rodzaje wykresów, zmiana zakresu danych

  ·        Projektowanie i formatowanie wykresów

  ·        Wykres z dwiema osiami

  11. Formatowanie warunkowe

  12. Menedżer nazw

Excel w analizach danych

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel
 2. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 3. Wklejanie specjalne
 4. Narzędzie znajdź i zamień
 5. Seria danych
 6. Skróty klawiszowe przyspieszające pracę
 7. Tablica – tworzenie tabeli automatycznej
 8. Funkcje i formuły
  1. Funkcja vs formuła
  2. Schemat funkcji
  3. Operatory
  4. Działania arytmetyczne
  5. Adresowanie względne, mieszane, bezwzględne i wielowymiarowe
 9. Przegląd popularnych i przydanych funkcji
  1. Funkcja logiczna jeżeli z wieloma warunkami logicznymi (z użyciem wewnętrznej funkcji oraz & lub)
  2. Funkcje matematyczne i statystyczne (suma.jeżeli, licz.jeżeli, licz.warunki, suma.warunków, średnia, min, max, ile.niepustych, licz.puste itp.)
  3. Funkcje wyszukiwania (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, wyszukaj, x.wyszukaj)
  4. Funkcje daty (dzień,roboczy, dni.robocze, data.różnica, dzień.tyg, dziś, teraz, dzień, miesiąc, rok, data, czas)
  5. Funkcje tekstowe (konkatenacja, złącz.teksty, lewy, prawy, fragment.tekstu) 
 10. Tabele przestawne – narzędzie Business Intelligence do analizy danych
  1. Pola i obszary tabeli przestawnej
  2. Ustawienia pola wartości (np. zamiana wartości na procenty)
  3. Podsumowanie w kolumnach i wierszach (np. zmiana sumy wartości na licznik, średnią, minimum i maksimum)
  4. Filtry vs fragmentatory
  5. Grupowanie danych
  6. Dodatkowe pola obliczeniowe
  7. Połączenia raportów i odświeżanie raportu
 11. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń między nimi
  1. Operacje na arkuszach, kolumnach i wierszach
 12. Narzędzie „Przejdź do”
  1. Kopiowanie zakresu bez ukrytych wierszy (tylko widoczne komórki)
  2. Automatyczne wypełnianie pustych komórek
  3. Formatowanie tylko wypełnionych komórek
 13. Narzędzie Sumy częściowe
 14. Konsolidacja danych
 15. Ochrona arkusza i skoroszytu
 16. Analiza i wyszukiwanie danych
  1. Sortowanie proste i zaawansowane opcje
  2. Wielopoziomowe sortowanie danych
  3. Narzędzie Autofiltr
  4. Filtrowanie z użyciem symobli: *, ?
  5. Filtr niestandardowy
 17. Formatowanie warunkowe
  1. Formatowanie danych na podstawie określonego tekstu, wartości, daty
  2. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem funkcji
  3. Zestawy ikon, paski danych, skale kolorów
  4. Reguły wyróżniania komórek, reguły pierwszych ostatnich, zarządzanie regułami
 18. Tworzenie i edycja wykresów
  1. Rodzaje wykresów, zmiana zakresu danych
  2. Projektowanie i formatowanie wykresów
  3. Wykres z dwiema osiami
 19. Drukowanie

Podsumowanie szkolenia

Power Bi Desktop - narzędzie Business Intelligencje

 

1.  Wprowadzenie do Power BI:

 • interfejs użytkownika: wstążka i pasek szybkiego dostępu,
 • korzystanie z baz danych stworzonych w MS Access,
 • otwieranie i zamykanie aplikacji i baz danych.

2.  Podstawy analizy biznesowej w Power BI:

 • wprowadzenie do analizy danych z wykorzystaniem narzędzi Power BI,
 • zasady wizualizacji danych,
 • analiza danych na mapie, tabela z danymi.

3.  Pobranie danych w Query Editor:

 • import danych,
 • przekształcanie kolumn,
 • importowanie z pliku.

4.  Praca z danymi w Power BI:

 • używanie plików MS Excel,
 • import zewnętrznych baz danych,
 • usługa Power BI.

5.  Budowa modelu danych w Power BI:

 • wczytanie danych źródłowych,
 • wyliczenia i miary,
 • relacje w oparciu o zapytania DAX.

6.  Interaktywna wizualizacja danych:

 • wybór odpowiedniego wykresu w Power BI,
 • interakcje,
 • wizualizacje niestandardowe,
 • tworzenie dashboardów,
 • tworzenie i publikacja raportów,
 • zarządzanie rozwiązaniami z Power BI.

7. Zastosowanie map i filtrów w raportach.

Microsoft Excel – kurs średniozaawansowany – kompleksowy – 3 dni

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel
  1. Skróty klawiszowe przyspieszające pracę
  2. Tablica – tworzenie tabeli automatycznej
 2. Formuły i funkcje –  przegląd popularnych i przydanych funkcji
  • Funkcja logiczna jeżeli z wieloma warunkami logicznymi (z użyciem wewnętrznej funkcji oraz & lub)
  • Funkcje matematyczne i statystyczne (suma.jeżeli, licz.jeżeli, licz.warunki, suma.warunków, średnia, min, max, ile.niepustych, licz.puste itp.)
  • Funkcje wyszukiwania (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, wyszukaj, x.wyszukaj)
  • Funkcje daty (dzień,roboczy, dni.robocze, data.różnica, dzień.tyg, dziś, teraz, dzień, miesiąc, rok, data, czas)
  • Funkcje tekstowe (konkatenacja, złącz.teksty, lewy, prawy, fragment.tekstu) 
  • Składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie funkcji
 3. Tabele przestawne – narzędzie Business Intelligence do analizy danych
  • Pola i obszary tabeli przestawnej
  • Ustawienia pola wartości (np. zamiana wartości na procenty)
  • Podsumowanie w kolumnach i wierszach (np. zmiana sumy wartości na licznik, średnią, minimum i maksimum)
  • Formatowanie warunkowe (kolorowanie komórek na podstawie wartości)
  • Filtry vs fragmentatory
  • Grupowanie danych
  • Dodatkowe pola obliczeniowe, elementy obliczeniowe
  • Połączenia raportów
  • Wykres przestawny
  • Odświeżanie raportu
 4. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń między nimi
  • Operacje na arkuszach, kolumnach i wierszach
 5. Narzędzie „Przejdź do”
  • Kopiowanie zakresu bez ukrytych wierszy (tylko widoczne komórki)
  • Automatyczne wypełnianie pustych komórek
  • Formatowanie tylko wypełnionych komórek
 6. Narzędzie Sumy częściowe
 7. Konsolidacja danych
 8. Ochrona arkusza i skoroszytu
  • Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł
  • Ochrona arkusza z opcją edycji poszczególnych zakresów
  • Ochrona formuł
  • Narzędzie – poprawność danych
 9. Dodatek Solver, narzędzie szukaj wyniku
 10. Analiza i wyszukiwanie danych
  • Sortowanie proste i zaawansowane opcje
  • Wielopoziomowe sortowanie danych
  • Narzędzie Autofiltr
  • Filtrowanie z użyciem symobli: *, ?
  • Filtr zaawansowany
 11. Formatowanie warunkowe
  • Formatowanie danych na podstawie określonego tekstu, wartości, daty
  • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem funkcji
  • Zestawy ikon, paski danych, skale kolorów
  • Reguły wyróżniania komórek, reguły pierwszych ostatnich, zarządzanie regułami
 12. Tworzenie i edycja wykresów
  • Rodzaje wykresów, zmiana zakresu danych
  • Projektowanie i formatowanie wykresów
  • Wykres z dwiema osiami
 13. Dodatek Power Query – importowanie danych
  • Import z plików: CSV, Excel, XML, Folderu, access, stron www
 14. Makropolecenia
  • Nagrywanie i uruchamianie makr – bezpieczeństwo makr
 15. Drukowanie

Podsumowanie szkolenia

Microsoft Excel –Power Query - 2 dni

 1.   Co to jest Power Query?

 Zapytania, kroki, typy danych

2. Pobieranie danych

 Z Excela – pojedynczy zakres

 Z Excela – wiele tabel jako oddzielne zapytania

 Z Excela – wiele tabel jako jedno zapytanie

 3. Pobieranie danych z pliku tekstowego

4. Pobieranie danych z sieci Web + parametr

5. Pobieranie z folderu

6.Przekształcanie danych

7. Operacje na wierszach i kolumnach

8. Sortowanie i filtrowanie

 9. Scalanie zapytań – sprzężenia

10.  Dołączanie zapytań

 Operacje na tekstach

 Operacje na tabelach

 11.Kolumna przestawna

 Anulowanie przestawienia kolumn – zadanie

 Anulowanie przestawienia kolumn – zadanie

 12.Operacje na liczbach i datach

 Dodawanie kolumn

12.Przykłady

 Spis arkuszy

 Zadanie 1 (liczba unikatowych wartości)

 Zadanie 2 (przekształcanie danych)

 Zadanie 3 (dzielenie danych w kolumnie na wiersze)

 Zadanie 4 (oczyszczanie i przestawianie kolumn)

 Zadanie 5 (oczyszczanie i przekształcanie danych

Excel weekendowy – poziom dopasowany do grupy

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel
  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  • Wklejanie specjalne
  • Narzędzie znajdź i zamień
  • Seria danych, Typy danych
  • Skróty klawiszowe przyspieszające pracę
  • Tablica – tworzenie tabeli automatycznej
 2. Funkcje i formuły
  1. Operatory
  2. Działania arytmetyczne
  3. Adresowanie względne, mieszane, bezwzględne i wielowymiarowe
 3. Przegląd popularnych i przydanych funkcji
  1. Funkcja logiczna jeżeli z wieloma warunkami logicznymi (z użyciem wewnętrznej funkcji oraz & lub)
  2. Funkcje matematyczne i statystyczne (suma.jeżeli, licz.jeżeli, licz.warunki, suma.warunków, średnia, min, max, ile.niepustych, licz.puste itp.)
  3. Funkcje wyszukiwania (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, wyszukaj)
  4. Funkcje daty (dzień,roboczy, dni.robocze, data.różnica, dzień.tyg, dziś, teraz, dzień, miesiąc, rok, data, czas)
  5. Funkcje tekstowe (konkatenacja, złącz.teksty, lewy, prawy, fragment.tekstu) 
 4. Tabele przestawne – narzędzie Business Intelligence do analizy danych
  1. Ustawienia pola wartości (np. zamiana wartości na procenty)
  2. Podsumowanie w kolumnach i wierszach (np. zmiana sumy wartości na licznik, średnią, minimum i maksimum)
  3. Filtry vs fragmentatory
  4. Grupowanie danych, Odświeżanie raportu
 5. Narzędzie „Przejdź do”
  1. Kopiowanie zakresu bez ukrytych wierszy (tylko widoczne komórki)
  2. Automatyczne wypełnianie pustych komórek
  3. Formatowanie tylko wypełnionych komórek
 6. Narzędzie Sumy częściowe
 7. Ochrona danych i poprawność danych
 8. Analiza i wyszukiwanie danych
  1. Sortowanie proste i zaawansowane opcje
  2. Wielopoziomowe sortowanie danych
  3. Narzędzie Autofiltr
  4. Filtrowanie z użyciem symobli: *, ?
  5. Filtr niestandardowy
 9. Formatowanie warunkowe
  1. Formatowanie danych na podstawie określonego tekstu, wartości, daty
  2. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem funkcji
  3. Zestawy ikon, paski danych, skale kolorów
  4. Reguły wyróżniania komórek, reguły pierwszych ostatnich, zarządzanie regułami
 10. Tworzenie i edycja wykresów
  1. Rodzaje wykresów, zmiana zakresu danych
  2. Projektowanie i formatowanie wykresów
  3. Wykres z dwiema osiami
 11. Drukowanie

Podsumowanie szkolenia

Microsoft Excel z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr – kurs średniozaawansowany – 2 dni

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel
  1. Autodopasowanie szerokości kolumn i wierszy
  2. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  3. Wklejanie specjalne
  4. Malarz formatów
  5. Narzędzie znajdź i zamień
  6. Seria danych
  7. Typy danych
  8. Skróty klawiszowe przyspieszające pracę
  9. Tablica – tworzenie tabeli automatycznej
 2. Funkcje i formuły
  1. Funkcja vs formuła
  2. Schemat funkcji
  3. Operatory
  4. Działania arytmetyczne
  5. Adresowanie względne, mieszane, bezwzględne i wielowymiarowe
 3. Przegląd popularnych i przydanych funkcji
  1. Funkcja logiczna jeżeli z wieloma warunkami logicznymi (z użyciem wewnętrznej funkcji oraz & lub)
  2. Funkcje matematyczne i statystyczne (suma.jeżeli, licz.jeżeli, licz.warunki, suma.warunków, średnia, min, max, ile.niepustych, licz.puste itp.)
  3. Funkcje wyszukiwania (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, wyszukaj, x.wyszukaj)
  4. Funkcje daty (dzień,roboczy, dni.robocze, data.różnica, dzień.tyg, dziś, teraz, dzień, miesiąc, rok, data, czas)
  5. Funkcje tekstowe (konkatenacja, złącz.teksty, lewy, prawy, fragment.tekstu) 
 4. Tabele przestawne – narzędzie Business Intelligence do analizy danych
  1. Ustawienia pola wartości (np. zamiana wartości na procenty)
  2. Podsumowanie w kolumnach i wierszach (np. zmiana sumy wartości na licznik, średnią, minimum i maksimum)
  3. Filtry vs fragmentatory
  4. Grupowanie danych, Odświeżanie raportu
 5. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń między nimi
  1. Operacje na arkuszach, kolumnach i wierszach
 6. Narzędzie „Przejdź do”
  1. Kopiowanie zakresu bez ukrytych wierszy (tylko widoczne komórki)
  2. Automatyczne wypełnianie pustych komórek
  3. Formatowanie tylko wypełnionych komórek
 7. Narzędzie Sumy częściowe
 8. Ochrona danych i poprawność danych
 9. Analiza i wyszukiwanie danych
  1. Sortowanie proste i zaawansowane opcje
  2. Wielopoziomowe sortowanie danych
  3. Narzędzie Autofiltr
  4. Filtrowanie z użyciem symobli: *, ?
  5. Filtr niestandardowy
 10. Formatowanie warunkowe
  1. Formatowanie danych na podstawie określonego tekstu, wartości, daty
  2. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem funkcji
  3. Zestawy ikon, paski danych, skale kolorów
  4. Reguły wyróżniania komórek, reguły pierwszych ostatnich, zarządzanie regułami
 11. Tworzenie i edycja wykresów
  1. Rodzaje wykresów, zmiana zakresu danych
  2. Projektowanie i formatowanie wykresów
  3. Wykres z dwiema osiami
 12. Drukowanie
 13. Makropolecenia
  1. Nagrywanie i uruchamianie makr – bezpieczeństwo makr
 14. Podsumowanie szkolenia

 

 

Microsoft Power Point - tworzenie graficznej prezentacji

 1. 1.     Wstęp – wprowadzenie do Ms Power Point

  2.     Tworzenie nowej prezentacji

   Dodawanie slajdów

   Formatowanie tła

   Dodawanie i formatowanie tekstu

   Narzędzia tekstowe

   Dodawanie grafiki

  3.     Wstawianie i modyfikacja obiektów

   Wstawianie tabeli

   Formatowanie tabeli

   Rysowanie i modyfikacja tabeli

   Scalanie i podział komórek

   Tabela z arkusza kalkulacyjnego

   Tabela jako obiekt z łączem

   Wstawianie wykresu

  4.     Animacje i przejścia

  5.     Hiperłącza i akcje

  6.     Filmy i dźwięki

   Pliki wideo

   Podkład dźwiękowy

  Album fotograficzny

  7.     Wzorce

   Co to jest wzorzec?

   Wzorzec slajdów

   Układy slajdów

   Wykorzystanie wzorca

   Animacje na wzorcu

  8.     Widok i recenzja

  9.     Triki Power Point w wersji 365 (szablony, projektant id)

 

Microsoft Word - zaawansowana edycja dokumentów

 1. I)       Formatowanie dokumentu

  ·        Nagłówek i stopka

  ·        Numeracja stron

  ·        Marginesy

  ·        Tworzenie kolumn

  ·        Drukowanie dokumentu 

  II)     Tabele

  ·        Metody tworzenia tabeli

  ·        Wstawianie/usuwanie kolumn oraz wierszy

  ·        Sortowanie tabeli Formatowanie tabeli  

  III)    Wykresy Tworzenie wykresów Edycja danych źródłowych Szybkie style Formatowanie elementów wykresu 

  IV)   Praca na dużych dokumentach

  ·        Numeracja wielopoziomowa – listy wielopoziomowe

  ·        Automatyczna numeracja – Stron – Rysunków – Tabel – Przypisów

  V)     Konspekt – Wyznaczanie poziomów konspektu – Dokument główny i dokumenty podrzędne

  ·        Dołączanie dokumentów podrzędnych do dokumentu głównego

  VI)   Przygotowanie dokumentu do tworzenia automatycznych spisów – Wstawianie oraz modyfikacja spisów treści Indeks – Oznaczanie słów indeksu

  ·        Tworzenie i modyfikacja indeksów

  ·        Zakładki Odsyłacze, hiperłącza

  ·        Przypisy końcowe oraz dolne Wstawianie pól

  ·        Automatyczna aktualizacja daty – Właściwości dokumentu osadzone w polach dokumentu. Podział dokumentu na sekcje  

  VII)  Formularze

  ·        Tworzenie – Właściwości pól formularza

  ·        Ochrona pól formularza

  ·        Wykorzystanie formantów

  ·        Formularz jako szablon

  ·        Blokowanie edycji formularzy 

  VIII)Narzędzie korespondencji seryjnej

  ·        Korespondencja z istniejącej bazy danych (Excel)

  ·        Szablon dokumentu wysyłkowego Reguły korespondencji seryjnej Scalanie korespondencji seryjnej

  ·        Tworzenie kopert, etykiet

  ·        Tworzenie szablonu

  ·        Rozwiązywanie problemów związanych z formatami dat i liczb 

  IX)    Praca w trybie śledzenia zmian

  ·        Rejestracja oraz opcje śledzenia zmian

  ·        Komentarze

  X)     Porównywanie, scalanie dokumentów

   

  ·        Ochrona dokumentu 

SQL - strukturalny język zapytań w bazach danych

 1. 1.     Wstęp

   

  Czym jest baza danych

  Czym są relacje?

   Tabele, kolumny i wiersze

  Klucze

   Przykład bazy danych kontaktów

  2.     Składnia języka SQL

   Typy danych

   RDMS

   SQL w tym kursie

   Podsumowanie

   Środowisko pracy

  3.     . Klauzula SELECT

   Wstęp

   SELECT … FROM …

   Klauzula WHERE

   Operatory AND, OR i BETWEEN

   Operator LIKE

   Operator IN

  4.     Sortowanie i grupowanie danych

   Klauzula ORDER BY

  Klauzula GROUP BY

   Klauzula HAVING

  5.     Złączenia między tabelami

   Wstęp

  INNER JOIN

  OUTER JOIN (Left, Right)

   FULL JOIN

  CROSS JOIN

  SELF JOIN

   Podsumowanie

  6.     Dodawanie, edycja i usuwanie rekordów

   CRUD – wstęp

   Klauzula INSERT

  Klauzula UPDATE

   Klauzula DELETE

  Tworzenie i modyfikowanie tabel

  7.      DDL – wstęp

  Klauzula CREATE TABLE

   Klauzula ALTER TABLE

   Klauzula DROP TABLE