Programy

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy (zarządzanie czasem)

Szkolenie z zakresu zarządzanie sobą w czasie – umiejętności, która jest dziś bezcenna, uczy jak planowanie zadań w pracy pozwala nam zwiększyć swoją efektywność osobistą i jak dzięki temu przyczynia się to do wzrostu wydajności naszej pracy.

Jest to bardzo ważne, gdyż dziś, to jak organizujemy sobie czas definiuje nasze sukcesy osobiste i zawodowe, a jak głosi przysłowie ,,Czas to pieniądz” – i to stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe.

„Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób.
Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy”. Peter Drucker

Zarządzanie czasem to zarządzanie sobą. Jeżeli okazuje się, że masz 100 zadań, nie wiesz za co się zabrać, wszystko wykonujesz w pośpiechu lub po godzinach to nie zawsze oznacza, że jest to wina organizacji, innych czy tego, że masz za dużo zadań. Często jest to właśnie kwestia zarządzania sobą w czasie u umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów. Dziś zamiast skupiać się na właściwym robieniu rzeczy należy skoncentrować się na robieniu właściwych rzeczy. Efektywne zarządzanie czasem to dodatkowo robienie rzeczy we właściwej kolejności.

Na czas nie mamy wpływu, mamy natomiast wpływ i możemy wybierać to, co i jak będziemy robić w danym czasie.

,,Większość ludzi wie jak zabić czas, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.” Albert Einstein

pexels-andrew-neel-3178818 (1)

nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania

dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy

nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu

poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem

wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem

 • Autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
 • Reguły zarządzania czasem  (7 technik zarządzania sobą w czasie)
 • Wyznaczenie celów i planowanie- jak skonstruować cel by zwiększyć szanse na jego realizację (m.in. SMART, krzywa Gaussa, zasada 60/20/20, cele krótko- i długoterminowe)
 • Zarządzanie priorytetami – diagram Eisenhowera – ustalanie priorytetów, podział zadań na pilne, niepilne, ważne i nieważne
 • Popularne techniki zarządzania czasem:
  • Zarządzanie priorytetami – zasada Pareto w skutecznym zarządzaniu czasem
  • Zarządzanie priorytetami – zasada ABC
  • Zarządzanie priorytetami – zasada WARTO
 • Złodzieje czasu – pochłaniacze czasu, przerywacze pracy
 • Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później
 • Delegowanie zadań
 • Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie
 • Nabycie wiedzy związanej z efektywnym gospodarowaniem czasu
 • Opanowanie umiejętności ustalania priorytetów i ważności zadań
 • Eliminowanie zadań niepotrzebnych oraz związanych z zarządzaniem cudzymi priorytetami
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
 • wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie własnym, wolnym czy czasem pracy

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce, chcesz zwiększyć efektywność osobistą poprzez udział w podobnych szkoleniach lub chcesz usprawnić proces organizacji pracy w swojej firmie?

W głąb siebie – dotarcie do potencjału i życie w zgodzie z sobą samym

Brakuje Ci sensu w życiu, zastanawiasz się nad celem? nie masz czasu dla siebie? Często w życiu mamy problem z dookreśleniem wartości oraz priorytetów naszego życia. Warsztaty pozwolą Ci okryć Twój potencjał oraz z łatwością i przyjemnością nakreślić ważności, które będziesz realizować w codziennym życiu. Kwestia dotyczy nie tylko spraw zawodowych, ale również osobistych. Zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu metodą warsztatową pozwalającą pracować nad samoświadomością oraz

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce, chcesz zwiększyć efektywność osobistą poprzez udział w podobnych szkoleniach lub chcesz usprawnić proces organizacji pracy w swojej firmie?

pexels-cottonbro-4065864 (1)

Celem szkolenia jest dotarcie do swojego potencjału i odnalezienie sensu swojej egzystencji. Życie w zgodzie ze sobą, oraz stawianie celów  i realizowanie swoich pasji i marzeń, które wypływają z naszego wnętrza. Wyzwania, zmiany to czynniki, które wpływają na dojrzałość emocjonalną i stanowią motywy naszych działań.

      1) Poznanie siebie – metody projekcyjne
2)     Wartości i ważności w życiu
3)     Sytuacje kryzysowe oraz emocje 
4)     Bilans kompetencji zawodowych i predyspozycji zawodowych
5)     Planowanie czasu – matryca i techniki zarządzania czasem
6)     Kształtowanie wizerunku – autoprezentacja
7)     Praca nad poczuciem własnej wartości
8)     Wzmacnianie umiejętności społecznych – komunikacja interpersonalna
9)     Strategie radzenia sobie ze stresem
10) Asertywność – ochrona praw w codziennym funkcjonowaniu
11) Podsumowanie szkolenia – ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości
 

 • Nabycie wiedzy związanej z efektywnym gospodarowaniem czasu
 • Opanowanie umiejętności ustalania priorytetów i ważności zadań
 • Eliminowanie zadań niepotrzebnych oraz związanych z zarządzaniem cudzymi priorytetami
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
 • wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie własnym, wolnym czy czasem pracy

Przegląd narzędzi służących do badania kompetencji, w tym predyspozycji osób bezrobotnych stosowane w aktywizacji zawodowej – szkolenie jednodniowe

Celem szkolenia jest nabycie lub wzmocnienie wiedzy i umiejętności doradców klienta (doradców zawodowych,  pośredników pracy, referentów ds. szkoleń)  z zakresu szczegółowego diagnozowania potencjału zatrudnieniowego i określania kompetencji osób poszukujących pracy w obliczu zmieniającego się rynku pracy.

Szkolenie pozwoli rozwinąć umiejętności planowania procesu aktywizacji zawodowej poprzez diagnozowanie kompetencji osoby pozostającej bez pracy lub zmieniającej pracę.

 • Wstęp
 • Wzajemne poznanie uczestników szkolenia i trenera,
 • Określenie szczegółowych oczekiwań względem tematyki szkolenia.
 • Motywacja klienta, potencjał zatrudnieniowy i jego uwarunkowania
 • Wyjaśnienie pojęcia
 • Długotrwale bezrobotny klient a jego zdolności i gotowość do wejścia na rynek pracy
 • Pokolenie NEET (młodzi bez pracy i szkoły) i wyzwania dla doradcy klienta
 • Rodzaje problemów zawodowych a strategia wyboru narzędzi do pracy z klientem
 • Bilans kompetencji
 • Określenie składowych kompetencji
  • wiedza (deklaratywna i proceduralna),
  • umiejętności (uniwersalne i specyficzne, twarde i miękkie),
  • postawa (cechy temperamentu i osobowości oraz rodzaje inteligencji kształtujące predyspozycje zawodowe).
 • Narzędzia wykorzystywane do badania kompetencji w tym predyspozycji zawodowych:
  • rozmowa z klientem – przykładowe pytania o charakterze uszczegółowiającym, hipotetycznym i sondującym
  • Autotesty i kwestionariusze m.in. oparte na koncepcjach:
   1. Osobowości Zawodowej J. Hollanda,
   2. Inteligencji Wielorakich H. Gardnera,
 • Licencjonowane narzędzia do badania predyspozycji zawodowych i ich przegląd i rekomendacje
 • Praktyczne aspekty wykorzystania wyników autotestów, kwestionariuszy w aktywizacji zawodowej
 • Podsumowanie szkolenia
 • Wymiana doświadczeń
 • Zaprezentowanie analizy przypadków przygotowanej podczas zajęć
 • Podkreślenie najistotniejszych treści.

Uczestnicy szkolenia zdobędą i poszerzą wiedzę z zakresu:

 • Określania potencjału klienta
 • Bilansowania kompetencji
 • Narzędzi stosowanych do badania kompetencji, w tym predyspozycji zawodowych

Rozwiną umiejętność planowania procesu aktywizacji zawodowej poprzez trafne diagnozowanie kompetencji  zawododowych.

pexels-daria-shevtsova-916337 (1)

Planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej osoby bezrobotnej z niepełnosprawnością oraz osób młodych z tzw. pokolenia NEET – szkolenie jednodniowe

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce, chcesz zwiększyć efektywność osobistą poprzez udział w podobnych szkoleniach lub chcesz usprawnić proces organizacji pracy w swojej firmie?

pexels-picjumbocom-461077

Celem szkolenia jest nabycie lub wzmocnienie wiedzy i umiejętności doradców klienta indywidualnego z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnością z tzw. „Pokolenia NEET” przy planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej.

 • Wstęp
 • Wzajemne poznanie uczestników szkolenia i trenera,
 • Określenie szczegółowych oczekiwań względem tematyki szkolenia.
 • Rodzaje niepełnosprawności – możliwości i ograniczenia z punktu widzenia pracodawców
 • Nastawienie osób młodych do poszukiwania pracy i zmiany
 • Motywacja osób z niepełnosprawnością do sytuacji , w której się znalazły
 • Bilansowanie kompetencji
 • Techniki zarządzania czasem pomocne przy planowaniu ścieżki kariery zawodowej
 • wyznaczanie celów edukacyjno – zawodowych
 • Motywowanie do działania, do zmiany zaistniałej sytuacji
 • Podsumowanie szkolenia
 • Uczestnicy szkolenia nabędą, wzmocnią kompetencje niezbędne do efektywnej pracy z osobami bezrobotnymi z niepełnosprawnością i młodzieżą z tzw. pokolenia NEET.
 • Zdobędą wiedzę z zakresu:
  1. planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej osób bezrobotnych w zależności od:
   • stopnia i rodzaju dysfunkcji,
   • zachowanych możliwości i występujących ograniczeń
 • wartości płynących z wejścia/ powrotu na rynek pracy
 • stawiania celów
 • motywowania do zmiany zaistniałej sytuacji braku pracy.
 • Rozwiną umiejętność wskazywania możliwości rozwoju edukacyjno – zawodowego.
 • Uświadomią sobie znaczenia nawiązywania i podtrzymywania skutecznego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w kontekście efektywności zatrudnieniowej.

Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym – przegląd wybranych technik i sposobów w pracy z klientem

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o metodach i narzędziach wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym, w tym testach i kwestionariuszy oraz rozwinięcie umiejętności stosowania wybranych technik i narzędzi wspierających diagnozowanie potencjału zawodowego klientów.

 1. Wprowadzenie do zagadnień metodyki poradnictwa zawodowego.
 2. Przegląd i charakterystyka metod i narzędzi w odniesieniu do cyklu Kolba.
 3. Metody i narzędzia wykorzystywane w poradnictwie indywidualnym.
 • Struktura wstępnego wywiadu i zasady tworzenia kontraktu w rozmowie doradczej, testy i kwestionariusze – charakterystyka
 • testów i analiza wyników pod kątem indywidualnej diagnozy potencjału zawodowego klienta
 • analiza wybranych technik i narzędzi: case study, skale, techniki projekcyjne, metody plastyczne, wizualizacja, gry i zabawy, metafory.
 1. Metody poradnictwa grupowego – charakterystyka, cele i założenia, wybrane ćwiczenia:
 • Metoda Edukacyjna
 • Metoda Hiszpańska- Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobycie Zatrudnienia
 • Kurs Inspiracji
 • Gotowość do Zmian
 •  
 • nabędzie wiedzę o aktualnie stosowanych metodach i narzędziach w poradnictwie zawodowym,
 • rozwinie umiejętności motywowania klienta do wprowadzania zmian,
 • wzbogaci warsztat pracy o techniki zaczerpnięte z coachingu.

 

Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników.

W ciągu dwóch dni zajęć uczestnicy biorą udział w szeregu ćwiczeń grupowych i indywidualnych, pozwalających na wykorzystanie poznanych technik w praktyce.  

 

pexels-anna-shvets-3987020 (1)

Kompetentny doradca klienta gwarantem wysokiej jakości obsługi klienta w Publicznych Służbach Zatrudnienia – szkolenie jednodniowe

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce, chcesz zwiększyć efektywność osobistą poprzez udział w podobnych szkoleniach lub chcesz usprawnić proces organizacji pracy w swojej firmie?

pexels-elvis-2528118 (3)

Celem szkolenia jest uzupełnienie kompetencji pracowników desygnowanych do pełnienia funkcji doradcy klienta o niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji podstawowych usług rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad poradnictwa zawodowego, narzędzi analizy rynku pracy, wiedzy zawodoznawczej w aspekcie rozpoznawania rzeczywistego zapotrzebowania pracodawców na określone kompetencje oraz właściwego planowania i realizacji współpracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy.

 • Zadania Powiatowego Urzędu Pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia
 • Doradca klienta jako ekspert w zakresie zindywidualizowanej pomocy dla klientów PUP
 • Komunikacja społeczna jako podstawowe narzędzie ustalania potrzeb klientów
 • Doradca klienta indywidualnego: pośrednik i doradca zawodowy. Podstawowe narzędzia pracy z klientem. Metodologia tworzenia profesjonalnego IPD
 • Niezbędne kompetencje doradcy klienta dla trafnego sporządzenia IPD
 • Przygotowywanie i ustalanie IPD zadań do samodzielnej realizacji przez klientów w obrębie ich możliwości w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy.
 • Doradca klienta instytucjonalnego w kontaktach z pracodawcą: marketing w pracy pracownika PSZ, nowoczesne metody realizacji ofert pracy (tworzenie profilu kandydata do pracy)
 • Kultura zawodu pracownika PSZ

Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą:

 • zasad poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej,
 • Metodologii tworzenia profesjonalnego IPD
 • Narzędzi analizy rynku pracy i sposobów ich wykorzystywania
 • Klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji oraz bilans balans w życiu zawodowym i osobistym

W dzisiejszych czasach stres jest integralną częścią każdego z nas, jest niczym powietrze. Nasze życie bez emocji byłoby spokojne, błogie, ale również puste, nudne, bez uniesień. Są emocje, których chętnie doświadczamy, ale także te, których chcielibyśmy unikać. Odczuwanie emocji jest wpisane w nasze życie. Niezmiernie ważne jest to, abyśmy adekwatnie reagowali na bodźce płynące z otoczenia. To, co nas spotyka w życiu prywatnym oraz zawodowym wymaga reinterpretacji, wsparcia różnych osób oraz umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce, chcesz zwiększyć efektywność osobistą poprzez udział w podobnych szkoleniach lub chcesz usprawnić proces organizacji pracy w swojej firmie?

pexels-tranmautritam-225502 (2)

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników:

 • Świadomości przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Umiejętności rozpoznawania pierwszych i kolejnych sygnałów stresu.
 • Zrozumienie przebiegu reakcji stresowej, aby świadomie reagować lub zapobiegać.
 • Umiejętności identyfikacji czynników stresujących w otoczeniu prywatnym zawodowym oraz w sobie.
 • Inspiracji jak znaleźć równowagę praca – dom oraz jak praktykować profilaktykę i jak ćwiczyć relaksację.
 1. Stres – Czy jest nam potrzebny?
 • Dystress i Eustress – objaśnienie definicji
 • Lokalizacja źródeł stresu
 • Model działania stresu, fazy i objawy stresu
 • Temperament i predyspozycje osobowościowe – jako czynniki, które określają radzenie sobie ze stresem
 • Style zarządzania wg Daniela Golemana
  • Odmienne teorie stresorów
  • Strategie radzenia sobie ze stresem (emocje, myślenie,
  • Wyrażanie uczuć emocjonalnych w sytuacjach niecodziennych
  • Model stresu psychospołecznego w pracy
 • Antystresowy styl życia – czy to w ogóle możliwe?; czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu:
  • postawy i ich funkcje a własne wartości – regulacja emocji,
  • szybka regeneracja sił i odzyskiwanie energii życiowej,
  • inteligencja emocjonalna w praktyce,
  • rozwijanie i wykorzystywanie własnych zasobów emocjonalnych
  • techniki asertywne dla nieasertywnych,
  • trening w warunkach inicjowanego konfliktu,
  • kotwiczenie pozytywnych emocji,
 • Sposoby redukcji stresu „ZŁOTA LISTA INSPIRACJI” :
  • Motywacja, czyli po co Ci RÓWNOWAGA DOM – RODZINA?
  • szybka regeneracja sił i odzyskiwanie energii życiowej,
  • afirmacje
  • MINDFULNESS – praktyka uważności,
  • ZEN system medytacji w czasie rzeczywistym,
  • odpoczynek, sen i sposób odżywiania,
  • JOGA ŚMIECHU,
  • muzyka relaksująca – częstotliwości regulujące mózg – mantra,
  • techniki umysłowe – trening wizualizacji, fantazji sterowanych,
 • Podsumowanie szkolenia
 • Zdobędziesz świadomość własnego wzorca reakcji na stres.
 • Dowiesz się jak zwolnić w codziennym życiu
 • Odnajdziesz więcej spokoju i harmonii w swoim życiu
 • Będziesz wiedzieć jak skutecznie radzić sobie ze stresem w sytuacji wymagającej podjęcia natychmiastowej decyzji
 • Lepiej poznasz siebie i swoje schematy postępowania oraz wzorce myślenia
 • Poznasz, jak możesz radzić sobie w sytuacjach przeciążenia
 • Zwiększysz kontrolę nad czynnikami wywołującymi stres zawodowy
 • Wzmocnisz wiarę w siebie

Dowiesz się jak podejmować bardziej świadome decyzje

Skuteczna komunikacja interpersonalna – kurs asertywności

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej na temat asertywności oraz – przede wszystkim – ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych. Uczestnicy po szkoleniu będą umieli odróżnić zachowania asertywne od uległych i agresywnych, a zatem właściwie na nie reagować. Będą umieli wzmacniać poczucie własnej wartości i zachowywać się asertywnie: odmawiać bez poczucia winy, reagować na krytykę, wyrażać swoje zdanie, rozmawiać z agresywnym klientem.

Cele:

 • Uświadomienie uczestnikom wiedzy na temat zachowań interpersonalnych
 • Pokazanie uczestnikom korzyści z zachowań asertywnych
 • Przekazanie narzędzi do samodzielnego znajdowania zasobnych stanów emocjonalnych
 • Pokazanie technik wyrażania uczuć, życzeń i opinii
 • Kształtowanie u uczestników zachowań asertywnych
 • Wypracowanie praktycznych umiejętności reagowania na agresję, krytykę
 • Motywacja do pracy zawodowej
 • Zdobycie umiejętności skutecznego osiągania celów
 • Znajomość i obrona własnych praw
 • Nauczenie pracowników różnic pomiędzy uległością, asertywnością i agresją
 • pracowników i zespołów, których praca wiąże się ze stresem, presją czasu, dużą odpowiedzialnością
 • pracowników działów kontaktujących się pracowników klientami
 • pracowników posiadających problemy z asertywności, nieasertywnych
 • pracowników nadmiernie uległych lub agresywnych
 • przełożonych, zarządzających zespołem
 • pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • osób dbających o zdrowie fizyczne i psychiczne
 • osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

Asertywność – czym jest, a czym nie jest?

 • Idea i zasady zachowania asertywnego
 • Osobowość a asertywność – cechy człowieka asertywnego
 • Odróżnienie asertywności od zachowań agresywnych, depresyjnych lub uległych
 • Inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna a asertywność
 • Czy każdy może być asertywny?

Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona

 • Mapa asertywności – kwestionariusz diagnozujący obszary, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
 • Lista moich praw – co oznaczają one w rzeczywistości
 • Obrona moich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

Asertywność a myślenie o sobie

 • Praca nad poczuciem własnej wartości uczestników – analiza mocnych stron
 • Czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by myśleć asertywnie
 • Ćwiczenia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej w mówieniu o sobie – asertywna autoprezentacja
 • Budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby

Model postawy asertywnej

 • Świadomość siebie a zwierciadło społeczne
 • Co utrudnia mi bycie asertywnym?
 • Pojęcie granic osobistych – wyznaczanie własnych granic, respektowanie granic innych ludzi

 Techniki komunikacyjne w asertywności

 • Asertywność a komunikacja
 • Złote zasady asertywnej komunikacji
 • Opis faktów zewnętrznych i wewnętrznych kontra ocenianie
 • Umiejętność słuchania
 • Mimika, gestykulacja, język ciała

Ćwiczenia ważniejszych sytuacji wymagających komunikacji asertywnej

 • Asertywna pochwała
 • Wyrażanie własnych opinii i przekonań, próśb i oczekiwań
 • Asertywna odmowa I krytyka
 • Wyrażanie gniewu i złości
 • Obrona własnych granic
 • Asertywne łagodzenie sytuacji konfliktowych

Użyteczne techniki do stosowania w trudnych sytuacjach

 • zdarta płyta
 • słoń
 • jujitsu
 • asertywna kanapka
 • asertywne odraczanie
 • asertywne pytanie na pytanie

Asertywność w organizacji

 • Organizacyjne warunki dla asertywności
 • Asertywne relacje ze współpracownikami
 • Dlaczego asertywność jest potrzebna w zarządzaniu?
 • Przywileje i obowiązki asertywnych menedżerów i pracowników
 • Asertywne relacje z klientami miłymi i trudnymi

Podsumowanie szkolenia.

pexels-andrea-piacquadio-3765132