Szkoleniowiec, doradca zawodowy

pedagog społeczny i specjalny, trener zatrudnienia wspieranego, specjalistka ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego.  Posiadam 14 letnie doświadczenie trenerskie w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

Udział w kilku złożonych projektach związanych z coachingowymi metodami pracy z klientem oraz nowymi usługami aktywizacji zawodowej, spowodowały, że profesjonalnie wspieram na etapie rozwoju zawodowego i osobistego innych.

Oferuję szerokie spektrum działania poprzez pracę z firmami, osobami poszukującymi zmian, matkami powracającymi na rynek pracy, z młodzieżą oraz dziećmi.

Moim dużym atutem jest mnogość przeprowadzonych szkoleń metodami grupowego poradnictwa zawodowego. ( 10 000 godzin)

Główne obszary tematyczne:

-wzmacnianie umiejętności interpersonalnych,

-skuteczna komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna,

-treningi asertywności, zarządzanie sobą w czasie,  

-kształtowanie ścieżki rozwoju zawodowego,

-rozwijanie potencjału osób poszukujących pracy,

-opracowanie bilansu kompetencji,

-kompleksowe wsparcie na etapie zmian oraz rozwoju zawodowego, osobistego

– pośrednictwo i poradnictwo zawodowe,

-szkolenia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych zwiększające efektywność w życiu