Voucher Szkoleniowy prezent dla pracowników i bliskich

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, proponuję Państwu zakup Voucherów szkoleniowych do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od momentu zakupu.

Voucher daje możliwość zablokowania środków z bieżącego budżetu i wykorzystanie ich w optymalnym dla Państwa terminie. Istnieje możliwość zakupu Voucherów na szkolenia otwarte i dedykowane, a wartość Voucherów ustalamy indywidualnie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Dominika Charyton Szkolenia

pexels-giftpunditscom-1666065
 1. Voucher szkoleniowy można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od momentu jego otrzymania na dowolne szkolenie otwarte lub dedykowane.
  2. Voucher zostaje nadany pocztą tradycyjną Zamawiającemu po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym firmy Dominika Charyton Szkolenia.
  3. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.
  4. Dokonując zgłoszenia udziału w wybranym szkoleniu otwartym, w formularzu zgłoszenia należy umieścić numer Vouchera. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie 501 691 498 lub drogą elektroniczną email: ………………..

  5. Wykorzystanie vouchera na szkolenie otwarte jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w szkoleniu otwartym.
  6. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
  7. Przy realizacji Vouchera Zamawiającemu nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałych środków, gdy wartość zamówionej usługi szkoleniowej jest niższa niż wartość Vouchera. Pełna wartość kwoty Vouchera jest możliwa do wykorzystania. Jeśli wybrane szkolenie (lub kilka szkoleń) będzie droższe niż wartość Vouchera, można dopłacić różnicę w cenie (np. 2 szkolenia za 1000zł brutto minus Voucher o wartości 800zł brutto, do dopłaty pozostaje 200zł brutto)
  8. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Vouchera, a wartością usługi szkoleniowej jeśli przewyższa ona wartość Vouchera.
  9. Firma Dominika Charyton Szkolenia ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy upłynął termin ważności Vouchera.
 2. Osoba zgłaszająca udział w szkoleniu oświadcza, że jest zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu w podanym terminie i miejscu.

11.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu zgłaszający powiadomi o tym fakcie organizatora najpóźniej 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

 1. Firma Dominika Charyton Szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie zebrana pełna grupa lub z innych przyczyn niezależnych od firmy. Informacja o zmianach zostanie podana uczestnikom (lub osobie podanej do kontaktu) najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Zostanie wyznaczony wówczas kolejny termin szkolenia.