„Bardzo dobre zajęcia, wychodzące często poza ramy programu, w miłej atmosferze i przede wszystkim z dobrym skutkiem końcowym. Przekazaną wiedzę i możliwości zastosowania poszczególnych obszarów programu Excel z pewnością spożytkujemy w naszej codziennej pracy. Dziękujemy za otwartość, podpowiedzi, wspólne poszukiwanie rozwiązań i cierpliwe udzielanie wszelkich wskazówek dot. możliwości zastosowania poszczególnych funkcjonalności ujętych w szkoleniu.”

<cała opinia>

AB S.A.