Potwierdzamy, że Pani Dominika Charyton jest zawsze bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia szkoleń. Rzetelnie realizuje wcześniej ustalony program szkoleniowy, staranie dobierając odpowiedni do poziomu uczestników zakres ćwiczeń oraz wykładów. Pani Dominika stawia w swojej pracy na ćwiczenia praktyczne, którymi mobilizuje grupę do aktywnego uczestniczenia w kursie. Trenerka, kierując się harmonogramem warsztatów, wykazuje się umiejętnością właściwej organizacji czasu.

<cała opinia>

COGNITY Sp. z o.o.