Dominika Charyton Szkolenia (…) posiada wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015.
Na podstawie decyzji z dnia 02.02.2022 r. stwierdza się, że System Zarządzania Jakością został oceniony pozytywnie.”

<cały certyfikat>

Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o.