„(…) pedagog Dominika Charyton poprowadziła warsztaty z kontaktu interesowanego pozwalające rozwinąć kompetencje społeczne oraz wzmocnić poczucie własnej wartości uczestników na rynku pracy.
(…) [Dominika Charyton] z dużą starannością realizuje programy szkolenia. Bardzo indywidualnie podchodzi do każdego uczestnika, wykazuje dużą cierpliwość i chęć odpowiadania na każde pytanie.(…)
Podkreślamy bardzo dobre merytoryczne przygotowanie Pani trener oraz jej profesjonalne i bardzo ciepłe podejście do uczestników.”

<cała opinia>

Fundacja Onkologiczna Rakiety