„Pragnę podkreślić profesjonalizm świadczonej usługi oraz dostosowania do naszych indywidualnych potrzeb. Poziom merytoryczny, jak i sposób prowadzenia zajęć pozwolił na podniesienie kompetencji uczestników projektu. (…).”

<cała opinia>

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich