„[Dominika Charyton] Osoba kompetentna, posiadająca dużą wiedzę, umiejąca ją przekazać i posiada jeszcze jedną ważną zaletę – cierpliwość. Dziękujemy za to co dla nas robisz.”

<cała opinia>

Uniwersytet III wieku