„Całość zajęć została przeprowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny. Prowadząca zajęcia Pani Dominika Charyton okazała się osobą niezwykle komunikatywną, prowadziła zajęcia w sposób zrozumiały dla studentów, udzielając odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.(…)
Wysoko oceniając poziom wiedzy i kompetencji wykładowcy oraz bardzo dobrą organizację zajęć uważamy, iż Pani Dominika Charyton jest godna polecenia do prowadzenia różnego rodzaju kursów i szkoleń specjalistką. ”

<cała opinia>

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie